רש"י על יחזקאל לה ו

<< | רש"י על יחזקאלפרק ל"ה • פסוק ו' |
ה • ו • ט • י • יא • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"לדם אעשך" - נופל בחרב

"דם שנאת" - בזית את הבכורה שעבודתי היתה מסורה להם ושנאת להיות מלכלך עצמך בדם קרבן עבודתי ולכלוך דם הרוגים ירדפך וי"א רוצחים אתה ירא כשאר כל אדם ורוצחים ירדפוך וי"א דם שנאת אחיך שהוא בשרך ודמך