רש"י על יחזקאל לה י

<< רש"י על יחזקאל • פרק לה >>
ה • ו • ט • י • יא • יג • יד • 


"שני הגוים" - ישראל ויהודה ומדרש אגדה ר' תנחומא דורשו כלפי שהלך עשו אל ישמעאל להתחתן בו להשיאו שיעורר על יצחק על ירושת אברהם ויהרוג ישמעאל את יצחק ואהיה אני גואל הדם ואהרוג את ישמעאל וזהו יקרבו ימי אבל אבי ואירש אני את יצחק ואת ישמעאל (בראשית כז)

"וה' שם היה" - יודע את מחשבותיך