רש"י על יחזקאל י כ

<< רש"י על יחזקאל • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ט • יב • יג • יד • יט • כ • 


"היא החיה" - מתוך שראיתי במרכבה זו כל מעשה המרכבה הראשונה אני אומר היא אשר ראיתי בנהר כבר

"ואדע" - כי נהפך פני השור לפני כרוב והיו בה שני פני אדם פנים קטנים של ילד ופנים גדולים של אדם