רש"י על יחזקאל י ד

<< רש"י על יחזקאל • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ט • יב • יג • יד • יט • כ • 


"על מפתן הבית" - הוא הסילוק עצמו האמור למעלה