רש"י על יחזקאל י יב

רש"י על יחזקאל • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ט • יב • יג • יד • יט • כ • 


"וידיהם" - של אופנים הם החור שהמרכב' מתגלגל' בתוכן שקורין בויי"ל בלע"ז וי"ת ואשדתהון ושפוכיה'

"לארבעתם אופניהם" - לארבעת אופני החיות