רש"י על יחזקאל י יד

<< רש"י על יחזקאל • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ט • יב • יג • יד • יט • כ • 


"פני האחד פני הכרוב" - הם היו פני השור שנהפכו לכרוב