רש"י על יחזקאל י ט

רש"י על יחזקאל • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ט • יב • יג • יד • יט • כ • 


"והנה ארבעה אופנים" - לפי שנשתנית אחת מן הפנים הוזקק לחזור ולשנות כאן כל מעשה החיות כבראשונה שלא תאמר מרכבה אחרת היא