רש"י על יחזקאל י יג

<< רש"י על יחזקאל • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ט • יב • יג • יד • יט • כ • 


"להם קורא הגלגל באזני" - אני שמעתי שהמלאך היה קורא את האופן גלגל

"קורא הגלגל" - להם נקרא שם גלגל