רש"י על ויקרא טו כג

רש"י על ויקרא • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כג • כד • כה • לא • לב • לג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואם על המשכב הוא" - (ת"כ) השוכב או היושב על משכבה או על מושבה אפי' לא נגע בה אף הוא בדת טומאה האמור במקרא העליון שטעון כבוס בגדים

"על הכלי" - לרבות את המרכב

"בנגעו בו יטמא" - אינו מדבר אלא על המרכב שנתרבה מעל הכלי

"בנגעו בו יטמא" - ואינו טעון כבוס בגדים שהמרכב אין מגעו מטמא אדם לטמא בגדים