רש"י על ויקרא טו יט

<< רש"י על ויקרא • פרק טו
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כג • כד • כה • לא • לב • לג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"כי תהיה זבה" - (ת"כ) יכול מאחד מכל איבריה ת"ל (ויקרא כ) והיא גלתה את מקור דמיה אין דם מטמא אלא הבא מן המקור (נדה יז)

"דם יהיה זובה בבשרה" - אין זובה קרוי זוב לטמא אא"כ הוא אדום

"בנדתה" - כמו (איוב יח) ומתבל ינידוהו שהיא מנודה ממגע כל אדם

"תהיה בנדתה" - אפילו לא ראתה אלא ראיה ראשונה