רש"י על ויקרא טו יא

<< רש"י על ויקרא • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כג • כד • כה • לא • לב • לג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וידיו לא שטף במים" - בעוד שלא טבל מטומאתו ואפילו פסק מזובו וספר שבעה ומחוסר טבילה מטמא בכל טומאותיו וזה שהוציא הכתוב טבילת גופו של זב בלשון שטיפת ידים ללמדך שאין בית הסתרים טעון ביאת מים אלא אבר הגלוי כמו הידים (ת"כ נדה סו)