רש"י על ויקרא טו לא

רש"י על ויקרא • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כג • כד • כה • לא • לב • לג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"והזרתם" - אין נזירה אלא פרישה וכן (ישעיהו א) נזורו אחור וכן (בראשית מח) נזיר אחיו

"ולא ימתו בטמאתם" - הרי הכרת של מטמא מקדש קרוי מיתה