רש"י על ויקרא טו כד

<< רש"י על ויקרא • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כג • כד • כה • לא • לב • לג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ותהי נדתה עליו" - (ת"כ נדה לג) יכול יעלה לרגלה שאם בא עליה בחמישי לנדתה לא יטמא אלא ג' ימים כמותה ת"ל וטמא שבעת ימים ומה ת"ל ותהי נדתה עליו מה היא מטמאה אדם וכלי חרס אף הוא מטמא אדם וכלי חרס