רש"י על ויקרא טו י

<< רש"י על ויקרא • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יח • יט • כג • כד • כה • לא • לב • לג • 


"וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו" - (ת"כ) של זב בא ולימד על המרכב שיהא הנוגע בו טמא ואין טעון כבוס בגדים והוא חומר במשכב מבמרכב

"והנושא אותם" - כל האמור בענין הזב זובו ורוקו ושכבת זרעו ומימי רגליו והמשכב והמרכב משאן מטמא אדם לטמא בגדים