רש"י על ויקרא ז לב

<< רש"י על ויקרא • פרק ז >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כד • כו • ל • לא • לב • לג • לד • לז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"שוק" - מן הפרק של ארכובה הנמכרת עם הראש עד הפרק האמצעי שהוא סובך של ירך