רש"י על ויקרא ז לד

<< רש"י על ויקרא • פרק ז
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כד • כו • ל • לא • לב • לג • לד • לז • 


"התנופה התרומה" - (סוכה לז, א) מוליך ומביא מעלה ומוריד