רש"י על ויקרא ז לא

<< | רש"י על ויקראפרק ז' • פסוק ל"א | >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כד • כו • ל • לא • לב • לג • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"והקטיר הכהן את החלב" - ואח"כ והיה החזה לאהרן (תורת כהנים פרק ט"ז) למדנו שאין הבשר נאכל בעוד שהאימורים למטה מן המזבח