רש"י על ויקרא ז ז

<< רש"י על ויקרא • פרק ז >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כד • כו • ל • לא • לב • לג • לד • לז • 


"תורת אחת להם" - בדבר זה

"הכהן אשר יכפר בו" - הראוי לכפרה חולק בו פרט לטבול יום ומחוסר כפורים ואונן