רש"י על ויקרא ז ו

<< רש"י על ויקרא • פרק ז >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כד • כו • ל • לא • לב • לג • לד • לז • 


"קדש קדשים הוא" - בתורת כהנים (צו פרשה ה) הוא נדרש