רש"י על ויקרא ז ח

<< רש"י על ויקרא • פרק ז >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כד • כו • ל • לא • לב • לג • לד • לז • 


"עור העולה אשר הקריב לכהן לו יהיה" - פרט לטבול יום ומחור כפורים ואונן שאינן חולקים בעורות (זבחים קג, א)