פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות ויקרא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין תִּתְּנוּ תְרוּמָה לַכֹּהֵן מִזִּבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֵת֙ שׁ֣וֹק הַיָּמִ֔ין תִּתְּנ֥וּ תְרוּמָ֖ה לַכֹּהֵ֑ן מִזִּבְחֵ֖י שַׁלְמֵיכֶֽם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְיָת שָׁקָא דְּיַמִּינָא תִּתְּנוּן אַפְרָשׁוּתָא לְכָהֲנָא מִנִּכְסַת קוּדְשֵׁיכוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
וְיַת שַׁקָא דְיַמִינָא מִן כַּתְפָא וְעַד דְרוֹעָא תִּתְּנוּן אַפְרָשׁוּתָא לְכַהֲנָא מִנִכְסַת קוּדְשֵׁיכוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שוק" - מן הפרק של ארכובה הנמכרת עם הראש עד הפרק האמצעי שהוא סובך של ירך

מדרש ספרא (כל הפרק)(כל הפסוק)


[ו] "שוק הימין" -- אין לי אלא שוק שנוהג זרוע; חולין מנין?‏[1]    תלמוד לומר "תתנו".

זרוע מוקדשים מנין?    תלמוד לומר "מזִבְחי שלמיכם".
זהו שאמרנו לרבות זבחי שלמי צבור שיטענו תנופה שחוטים.


  1. ^ שמתי פיסוק כמיטב הבנתי של פירוש המלבי"ם, עיי"ש. וצע"ע - ויקיעורך

<< · מ"ג ויקרא · ז · לב · >>