רש"י על הושע י יא

<< רש"י על הושע • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"ואפרים עגלה מלומדה" - פירפויינט"א בלע"ז עשויה חבורות חבורות במלמד הבקר שקורין דישגולויי"ן בלע"ז כלומר הרבה יסורין הבאתי עליה והרי היא לא נכנעה ותמיד אוהבת לדוש בתבואה מקום מאכל ומשמן ולא נכנעה להיות חורשת כלומר לא נכנעו לתורה אלא אחר שרירות לבם

"אוהבתי" - יו"ד יתירה כמו (בראשית לא) גנובתי יום

"ואני עברתי על טוב צוארה" - לפיכך אני מביא עליה' מלכים שיתישו את כחם

"ארכיב אפרים יחרוש יהודה וגו'" - אם תרצו שארכיב אפרים על אומות יחרוש יהודה וישדד לו (יעקב) לעצמו חרישה של מע"ט כמו שהוא מפרש ואומר נירו לכם ניר וגו'