רש"י על הושע י ה

<< רש"י על הושע • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"לעגלות בית און וגו'" - לפורענות העתידה לבא על עגלי' שבבית אל שהיא נקראת בית און בספר יהושוע

"יגורו" - יראו ממנו שכיניו שבשומרון למה כי אבל עליו עמו וכמריו אשר עליו יגילו תמיד עתה יאבלו על כבודו כי גלה