רש"י על הושע י ו

<< רש"י על הושע • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"גם אותו לאשור יובל" - זה היה בשנת שתים עשרה לאחז ויער ה' את רוח פול מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי (דברי הימים א ה) וגו' ונטל עגלי הזהב אשר בבית אל והלך לו לקיים מה שנאמר גם אותו לאשור יובל

"מנחה למלך ירב" - זה סנחריב

"בשנה אפרים יקח" - בשת יקח לו ירבעם שהוא משבט אפרים שהעמיד לו עגל זה לאלוה

"ויבוש ישראל" - מאותה עצה שנועצו לעשותם כמו שנאמר (מלכים א יב) ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב