רש"י על הושע י טו

<< רש"י על הושע • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"ככה עשה לכם בית אל" - כל הפורענות הזה גרם לכם העגל שבבית אל

"רעת רעתכם" - רעת רשעכם עבירות זדונכם

"בשחר נדמה נדמה" - נרדם כאילו בלילה כלומר אין בו כח ולמה כל זאת כי בהיות ישראל נער ואוהבהו מנוער מכל טוב