רש"י על הושע י יב

<< רש"י על הושע • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"זרעו לכם לצדקה" - אבל אתם חרשתם רשע וגו' לפיכך וקם שאון בעמך

"נירו לכם ניר" - עסקו בתורה ומשם תלמדו ללכת בדרך טובה להתגבר על יצר הרע, כזה שהוא נר את השדה להפוך שרשי העשבים המכחישים בתבואה מימות החמה כמה ימים לפני הזרע.

ועת תקבעו לדרוש את ה' לתלמוד תורה - "עד יבא ויורה צדק לכם" - כשתהיו יגעים בה - הוא יבין אתכם להודיעכם צפונותיה בצדק ד"א נירו לכם ניר עשו מעשים טובים קודם שיבא עליכם הלחץ וזה יגרום לכם שתתקבל תפילתכם בעת הצורך ואז יהיה עת ראוי לכם לדרוש הקדוש ברוך הוא בכל צרכיכם כי אז תשמע צעקתכם ויורה צדק לכם וימטיר צדקה לכם כמו ירה בים (שמות טו)