רש"י על הושע י י

<< רש"י על הושע • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"באותי ואסרם" - לפי רצוני תמיד יסרתים משופט לשופט ומסרתים ביד שוסיהם

"ואספו עליהם עמים באסרם לשתי עונותם" - לפי שדימה אותם לעגלה כמו שנאמר אחריו אפרים עגלה מלומדה לכך דימ' יסוריה' לפרה שמייגעין אותה בחרישה ואסרו' בעול המחרישה וסימלוני העול נוקבים ויורדים א' מכאן וא' מכאן אצל שני עיני השור וכן ת"י כמיסר פדנא על תרתין עינוהי פדנא צמד בקר