רש"י על הושע י יד

<< רש"י על הושע • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"וקאם שאון" - קול ענות נוסו נוסו

"כשד שלמן בית ארבאל" - כבוזזים הבאים על עם יושב בשלום פתאום על יד מארב שלא נזהרו בם לברוח מפניהם ושודדים את הכל

"בית ארבאל" - יונתן תרגמו בית מארב ואל"ף ולמ"ד יתירה בו כמו יזרעאל שאינו שם עיר כגון (לעיל ב) יענו את יזרעאל וקראו בלשון שם אף כאן קרא אותו כמין שם עיר וכן חיברו מנחם אבל דונש פותרו שם מקום

"רוטשה" - נבקעה וכן נערים תרטשנה (ישעיהו יג) ועולליהם ירוטשו (שם) ל"א רוטשה עזובה כמו נוטשה