רש"י על הושע ח ז

<< רש"י על הושע • פרק ח
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


"קמה אין לו" - לזרע שלהם כלומר לא יצליחו במעשיהם

"אולי יעשה" - אף אם יעשה קמח

"זרים יבלעוהו" - אף אם יצליחו בנכסיהם סופו ליפול ביד זרים