רש"י על הושע ח יג

<< רש"י על הושע • פרק ח
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


"זבחי הבהבי" - זבחי עולתי שהם מהבהבים לפני באש שעל מזבחי

"יזבחו בשר ויאכלו" - למה לי שמביאים אותם יזבחו להיות להם בשר למאכלם ויאכלום כי אינני רוצה אותם