רש"י על הושע ח ב

<< רש"י על הושע • פרק ח
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


"לי יזעקו" - כשתבוא עליהם הרעה

"אלהי ידענוך" - הלא עמך אנחנו וסרסוהו ודרשוהו לי יזעקו ישראל אלהי ידענוך ואני לא אשמע להם כי

"זנח ישראל טוב" - לפיכך אויב ירדפו