רש"י על הושע ח ט

רש"י על הושע • פרק ח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


"פרא בודד לו" - נעשו כפרא שהולך בודד לעצמו שואף רוח ממקום למקום לנוד

"התנו אהבים" - י"ת לשון תנים כמו ערוד זה שהולך במדברות שאפו רוח כתנים לקנות להם אוהבים נואפים זרים

"התנו" - אידגרוניו"ט בלע"ז ויש לפרש לשון אתנן