רש"י על הושע ח ד

רש"י על הושע • פרק ח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


"השירו" - עשו שרים ד"א הסירו את זה ממלוכה והמליכו את זה ובספר המסור' מוכיח כן שחברו במסורה כתבין שי"ן וקריין סמ"ך ופתרונו סמ"ך

"למען יכרת" - למען כי היה להם זהב לרוב וגרמו להם שיכרת העושר מהם