רש"י על הושע ח א

<< רש"י על הושע • פרק ח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


"אל חכך שופר" - שכינה אומרת לנביא השמע קול חכך וקרא כשופר ואומר עופו ומהרו האויבים כאשר ידאה הנשר ובא אל בית ה' אל חכך שופר כאילו השופר נתון אל חכך