רש"י על דברי הימים ב כו יט

| רש"י על דברי הימים בפרק כ"ו • פסוק י"ט |
ד • ה • ט • י • טז • יט • כא • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ובידו מקטרת להקטיר" - ורצה להכות בו הכהן המונעו מלהקטיר קטורת