רש"י על דברי הימים ב כו כא

רש"י על דברי הימים ב • פרק כו
ד • ה • ט • י • טז • יט • כא • כג • 


"בית החפשית" - ובירושלמי מפורש עשה לו בית בבית הקברות על שם במתים חפשי (תהלים פ"ח)

"כי נגזר" - לו מלבא עוד בין הבריות דוגמא (מגילה ב) ואת אשר נגזר עליה