רש"י על דברי הימים ב כו ט

רש"י על דברי הימים ב • פרק כו >>
ד • ה • ט • י • טז • יט • כא • כג • 


"ויבן עזיהו מגדלים וגו'" - הוצרך לחזק מה שפרצו בחומה בימי אביו