רש"י על דברי הימים ב כו ד

רש"י על דברי הימים ב • פרק כו >>
ד • ה • ט • י • טז • יט • כא • כג • 


"ויעש הישר בעיני ה'" - ככל הישר שעשה אביו עשה ולא עשה כרשעתו