רש"י על דברי הימים ב כו כג

רש"י על דברי הימים ב • פרק כו
ד • ה • ט • י • טז • יט • כא • כג • 


"בשדה הקבורה" - ולא במערה עם המלכים