מ"ג דברי הימים ב כו יט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית יהוה מעל למזבח הקטרת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּזְעַף עֻזִּיָּהוּ וּבְיָדוֹ מִקְטֶרֶת לְהַקְטִיר וּבְזַעְפּוֹ עִם הַכֹּהֲנִים וְהַצָּרַעַת זָרְחָה בְמִצְחוֹ לִפְנֵי הַכֹּהֲנִים בְּבֵית יְהוָה מֵעַל לְמִזְבַּח הַקְּטֹרֶת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּזְעַף֙ עֻזִּיָּ֔הוּ וּבְיָד֥וֹ מִקְטֶ֖רֶת לְהַקְטִ֑יר וּבְזַעְפּ֣וֹ עִם־הַכֹּהֲנִ֗ים וְ֠הַצָּרַ֠עַת זָרְחָ֨ה בְמִצְח֜וֹ לִפְנֵ֤י הַכֹּֽהֲנִים֙ בְּבֵ֣ית יְהֹוָ֔ה מֵעַ֖ל לְמִזְבַּ֥ח הַקְּטֹֽרֶת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובידו מקטרת להקטיר" - ורצה להכות בו הכהן המונעו מלהקטיר קטורת

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויזעף" - על שמיחה בו

"ובידו מקטרת" - וכבר היה בידו המחתה ובו הקטורת

"ובזעפו" - ובעת זעפו פרחה הצרעת במצחו ולפי שהצרעת לבנה הוא כמ"ש ואם בהרת לבנה הוא (ויקרא י"ג) לזה אמר לשון זריחה כי מבהיק בעבור הלובן

"מעל" - בעמדו מעל המזבח

מצודת ציון

"ויזעף" - ענין כעס

"מקטרת" - כן תקרא המחתה כשהיא עם הקטרת ונכונה להקטיר