רש"י על דברי הימים ב כו טז

רש"י על דברי הימים ב • פרק כו
ד • ה • ט • י • טז • יט • כא • כג • 


"וימעל בה' אלהיו" - כאן נופל לומר מעילה כי בשגגה עשה דוגמא (ויקרא ה') נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה

"ויבא אל היכל ה'" - שאמר נאה למלך לשרת למלך הכבוד