רש"י על דברים לד יב

רש"י על דברים • פרק לד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • 


"ולכל היד החזקה" - שקבל את התורה בלוחות בידיו

"ולכל המורא הגדול" - נסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא

"לעיני כל ישראל" - שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם שנאמר ואשברם לעיניכם והסכימה דעת הקב"ה לדעתו שנאמר אשר שברת יישר כחך ששברת חסלת פרשת וזאת הברכה