רש"י על דברים לד יב

| רש"י על דבריםפרק ל"ד • פסוק י"ב |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ולכל היד החזקה" - שקבל את התורה בלוחות בידיו

"ולכל המורא הגדול" - נסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא

"לעיני כל ישראל" - שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם שנאמר ואשברם לעיניכם והסכימה דעת הקב"ה לדעתו שנאמר אשר שברת יישר כחך ששברת חסלת פרשת וזאת הברכה