רש"י על דברים לד ז

<< רש"י על דברים • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • 


"לא כהתה עינו" - אף משמת

"ולא נס לחה" - לחלוחית שבו לא שלט בו רקבון ולא נהפך תואר פניו