רש"י על דברים לד ח

<< רש"י על דברים • פרק לד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • 


"בני ישראל" - הזכרים אבל באהרן מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעהו ובין אשה לבעלה נאמר כל בית ישראל זכרים ונקבות