רש"י על דברים לד ג

<< רש"י על דברים • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • 


"ואת הנגב" - ארץ הדרום ד"א מערת המכפלה שנאמר ויעלו בנגב ויבא עד חברון

"ואת הככר" - הראהו שלמה יוצק כלי בית המקדש שנאמר בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה