רש"י על דברים לד י

| רש"י על דבריםפרק ל"ד • פסוק י' |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"אשר ידעו ה' פנים אל פנים" - שהיה לבו גס בו ומדבר אליו בכל עת שרוצה כענין שנאמר ועתה אעלה אל ה' עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם