רש"י על דברים כט כה

רש"י על דברים • פרק כט
ג • ו • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כה • כח • 


"לא ידעום" - לא ידעו בהם גבורת אלהות

"ולא חלק להם" - לא נתנם לחלקם ואונקלוס תרגם ולא אוטיבא להון לא הטיבו להם שום טובהולשון לא חלק אותו אלוה שבחרו להם לא חלק להם שום נחלה ושום חלק

"ויתשם ה'" - כתרגומו וטלטלינון וכן הנני נותשם מעל אדמתם