רש"י על דברים כט ט

רש"י על דברים • פרק כט >>
ג • ו • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כה • כח • 


"אתם נצבים" - מלמד שכינסם משה לפני הקב"ה ביום מותו להכניסם בברית

"ראשיכם שבטיכם" - ראשיכם לשבטיכם

"זקניכם ושטריכם" - החשוב חשוב קודם ואח"כ כל איש ישראל