רש"י על דברים כט יד

רש"י על דברים • פרק כט >>
ג • ו • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כה • כח • 


"ואת אשר איננו פה" - ואף עם דורות העתידים להיות