רש"י על דברים כט יא

<< רש"י על דברים • פרק כט >>
ג • ו • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כה • כח • 


"לעברך" - להיות עובר בברית ולא יתכן לפרשו כמו להעבירך אלא כמו לעשותכם אותם

"לעברך בברית" - דרך העברה כך היו כורתי בריתות עושין מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בנתיים כמו שנאמר העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו